Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is Beko Verpakkingen niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Geldigheid van weergegeven prijzen en afbeeldingen
Als door een kennelijke typefout of een technische storing de prijs of andere voorwaarde van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze site en tegen die verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden is besteld, kan Beko Verpakkingen weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Prijzen zijn geldig op het moment van publicatie op deze site, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Afbeeldingen van verpakkingen die getoond worden op de site kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk geleverde versie.

Informatie van derden
Beko Verpakkingen is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.
Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Neem contact met mij op over: